• Почетак

На Јавном конкурсу за финансирање пројеката за очување нематеријалног културног наслеђа, који је расписао Град Панчево, Секретеријат за привреду и економски развој УГ "Панонке" је добило средства за реализацију пројекта "Лиценцирање радионице Панонке".


Сва права задржана. ©2019. УГ Панонке Панчево. Имплементација TEHNO.RS